ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

kiriaevska-var-dogovor-MI

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 19.07.2018 г. /четвъртък/ в конферентната зала на „Киряевска вар” ООД, с адрес гр. Видин, ул. „Общинска” № 7 от 11:00 часа ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0157-C01 Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в „Киряевска вар“ ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта: 2 184 500.00

Европейско финансиране: 1 270 663.30

Национално финансиране: 224 234.70

Продължителността на проекта: 18 месеца

Киряевска вар” ООД – гр. Видин