Author Archive for Киряевска вар

Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

КИРЯЕВСКА ВАР ООД сключи договор за изпълнение на Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие КИРЯЕВСКА ВАР ООД стартира изпълнение на Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията…

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 12.03.2019 г. /вторник/ в конферентната зала на „Киряевска вар” ООД, с адрес гр. Видин, ул. „Общинска” № 7 от 16,00 часа ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0157-C01 „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в „Киряевска вар“ ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като: Обща…

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 19.07.2018 г. /четвъртък/ в конферентната зала на „Киряевска вар” ООД, с адрес гр. Видин, ул. „Общинска” № 7 от 11:00 часа ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0157-C01 „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в „Киряевска вар“ ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като: Обща…

Повишаване енергийната и ресурсна ефективност на Киряевска вар

„Киряевска вар“ ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0157-C01 за проект „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в „Киряевска вар“ ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване“ по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за…

Тръжна документация

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „Киряевска вар“ ООД , с предмет:“Закупуване/Доставка на 1 /един/ брой верижен багер” . Срок за подаване на оферти – 12.04.2016 г. Допълнителна информация: Валидна до: Вторник, 12 април 2016 Възложител: „Киряевска вар“ ООД Сваляне на прикачените файлове: Документация