За Киряевска вар ООД – фирма, добиваща трошен камък, варовик и скални материали

Киряевска вар ООД – добив на строителни материали – варовици и различни фракции трошен камък

КИРЯЕВСКА ВАР” ООД е основана през 2005 г. със седалище и адрес на управление гр.Видин ,ул.Общинска №7.

Основана дейност на дружеството е добив и преработка на трошен камък, варовик и скални материали за строителството и пътното строителство. В кариерата се произвеждат различни размери фракциониран камък, които служат за основа на пътища, за производство на бетон, асфалт и други настилки и насипи.

Кариерата е собственост на фирмата и има концесия за добив на строителни материали и се намира в находище Рафаело, разположено в село Киреево, община Макреш, област Видин.

Фирмата има внедрена система за производствен контрол, като по този начин гарантира качеството и на материалите и на услугите, които предлага. В кариерата в Киреево работят само опитни професионалисти и мотивирани служители, което създава атмосфера на сигурност не само в лицето на клиента, но и като работна среда, което повишава и производителността на цялата фирма.