Тръжна документация

сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „Киряевска вар“ ООД , с предмет:“Закупуване/Доставка на 1 /един/ брой верижен багер” .

Срок за подаване на оферти – 12.04.2016 г.

Допълнителна информация:

Валидна до: Вторник, 12 април 2016

Възложител: „Киряевска вар“ ООД

Сваляне на прикачените файлове: Документация