Трошен камък и други продукти от Киряевска вар

Трошен камък и други продукти добивани в кариерата на Киряевска вар

В кариерата на Киряевска вар, находяща се в село Киреево, област Видин, се добива трошен камък – варовик, както следва:

 • фракции 0-4 мм; 4-8 мм; 8-16 мм; 0-31,5 мм; 0-63 мм; 0-120 мм ;
 • нефракциониран камък 0-31,5мм; 0-45 мм и 0-63 мм;
 • гръмнат камък
 • фракции с размери по поръчка – по желание на клиента могат да се произведат и други фракции (4-22,4мм;4-31,5 мм; 8-22,4 мм;16-31,5 мм; 40-80 мм и други).

Приложение на нашите продукти

Размер на фракцията Предназначение на продукта Техническа спецификация
 • 0-4 мм

kiryaevskavar-0-4

 • За производство на битумни смеси за настилки на пътища и други транспортни площи ;
 • За несвързани или хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоражения и пътното строителство;
 • За производство на бетон за използване в сгради, съоражения и пътища
 • Като почвен подобрител за намаляване на рН киселинността на почвата
EN13043:2002+AC:2004EN13242:2002+A1:2007и национални приложения
 • 0-31,5 мм

kiryaevskavar-0-31

 • За производство на битумни смеси за настилки на пътища и други транспортни площи ;
 • За несвързани или хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоражения и пътното строителство;
EN13043:2002+AC:2004EN13242:2002+A1:2007и национални приложения
 • 0-45 мм

kiryaevskavar-0-45

 • За производство на битумни смеси за настилки на пътища и други транспортни площи ;
 • За несвързани или хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоражения и пътното строителство;
EN13043:2002+AC:2004EN13242:2002+A1:2007и национални приложения
 • 0-63 мм

kiryaevskavar-0-63

 • За несвързани или хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоражения и пътното строителство;
EN13242:2002+A1:2007и национални приложения
 • 4-16 мм

kiryaevskavar-4-16

 • За производство на бетон за използване в сгради, съоражения и пътища;
 • За производство на битумни смеси за настилки на пътища и други пътни настилки;
 • За несвързани или хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоражения и пътното строителство
EN13043:2002+AC:2004EN13242:2002+A1:2007и национални приложения
 • 16-63 мм

kiryaevskavar-16-63

 • За дренаж
 • За несвързани или хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоражения и пътното строителство
EN13242:2002+A1:2007и национални приложения