Сертификати на Киряевска вар за добив на трошен варовик и естествен камък

Сертификати и протоколи от изпитване на добиваните трошен варовик и скални матерали

Клиентите на Киряевска вар могат да се запознаят с наличните сертификати и протоколи от изпитване на добиваните трошен варовик и скални материали. Фирмата непрекъснато следи качеството на продукцията си като за целта използва услугите на сертифицирани лаборатории. По този начин партньорите и клиентите на фирмата могат да бъдат осведомявани за точния състав на добиваните трошени варовици и кариерни материали в находище Рафаело.

Сертификати за съответствие на производствения контрол са по следните стандарти:

Скални материали за употреба в битумни смеси за настилки за пътища, самолетни писти и др. Транспортни площи – БДС EN 13043:2005+ АС:2005

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство – трошен камъкБДС EN 13242:2002+А1:2007

 

Прикачваме: