Добив на строителни материали – варовици и различни фракции трошен камък

Добив на варовици и преработката им за производство на вар от фирма Киряевска вар ООД

Киряевска вар ООД е с основна дейност добив на варовици и строителни материали, преработка на различни фракции трошен камък, както и добив на варовик за производство на негасена вар. Добиването на варовици и строителни материали се осъществява чрез разработването на кариера в находище Рафаело, върху която фирмата притежава право на експлоатация по концесионен договор. Продукцията й се използва в строителството и то главно при пътно-строителните дейности или производството на бетон.